Yetkinlikler

EMCC’nin iki yetkinlik çerçevesi vardır:

  1. Koçluk/Mentorluk
  2. Süpervizyon

Koçluk/Mentorluk

Yeterlik çerçevesinin amacı, mentorların/koçların kendi gelişim düzeylerini anlamalarına yardımcı olmak için mentoru/koçu birbirinden farklı dört gelişim düzeyinde tanımlamaktır, Eğitim Sağlayıcıları, programlarının etkililiğini, öğrencilerinin mentor/koçluk performansı ile değerlendirir. Yeterlik göstergeleri, sekiz yeterlik kategorisini karşılayan koçluk mesleğinin davranışları veya ilkelerinin örnekleridir. Yeterlik çerçevesi ayrıca deneyimli bir değerlendirme sorumlusunun aşağıdakileri yapmasına olanak tanıyan bir değerlendirme aracı sağlar:

  • Bir mentorun/koçun davranışlarını değerlendirmek
  • Mentorun/koçun çalıştığı seviyeyi sınıflandırma (EIA (Avrupa Bireysel Akreditasyonu) Seviye Tanımlayıcıları)
  • Mentorluk/koçluk eğitimi seviyesini sınıflandırma (EQA Seviye Tanımlayıcıları).

Bu çerçeve, mentorluk ve koçlukta iyi uygulamalar için EMCC tarafından belirlenen sekiz yeterliği detaylandırmaktadır. Bu yeterlikler yetenek göstergeleri (CI) tarafından desteklenmektedir. CI’lerin sadece rehberlik amaçlı olduğu unutulmamalıdır. Bir akreditasyon başvurusunda her bir CI’ye hitap etmenin kesinlikle gerekli olduğu düşünülmemelidir.

Kullanılan ilerleme ilkeleri şunlardır: Her bir “daha yüksek” seviyede CI’lar, daha fazla bilgi genişliği ve derinliği, daha fazla fikir sentezleme, daha anlamlı bilgiler oluşturabilme yeteneği, giderek karmaşık hale gelen konular ve bağlamlarla etkin bir şekilde çalışabilme ve daha da yüksek seviyelerde mentorluk/koçluğa tutarlı bir kişisel yaklaşımın oluşturulmasını tanımlamalıdır.

 

Süpervizyon

EMCC Süpervizyon Yeterlik Çerçevesi, süpervizyonda iyi uygulamalarla ilişkili olduğuna inandığımız becerileri ve davranışları açıklar. EMCC, yetkinlik çerçevelerinin sınırları olduğunu da kabul eder. Etkili bir süpervizörün örneğin “kişisel varlık” gibi, bileşenlerine kolayca ayrılamayacak bazı nitelikleri vardır. Bu nedenle EMCC, sunduğu beceri grubuna ek olarak kişinin bütünüyle farkında olmayı savunmaktadır, diğer bir deyişle “nasıl oldukları” “ne yaptıkları” kadar önemlidir. EMCC Süpervizyon Yeterlik Çerçevesi ile çalışırken lütfen bunu aklınızda bulundurun. Her bir yeterlilik başlığının altında listelenen yetenek göstergeleri bu nedenle sadece yol gösterme amaçlıdır ve mutlak bir gereksinim listesi değildir.