Koçluk ve Mentorluk Programları Akreditasyonu (ISMCP)

Mentorluk ve Koçluk Programları Uluslararası Standartları (ISMCP), “şirket içi” veya harici olarak mentorluk ve/veya koçluk programları tasarlayan, sunan ve değerlendiren kuruluşlara verilen bağımsız bir akreditasyondur.

Mesleki güvenilirliği, iyi mentorluk ve/veya koçluk programı yönetiminin durumunu oluşturma yolunda programların aşağıdaki özelliklere sahip olmasının sağlanması esas ve önemli adımlardır:

 • Kapsamlı bir şekilde düşünülerek tasarlanmış olmalı
 • Sistematik bir şekilde yönetilmeli
 • Katılımcıların gelişmesine, kuruluşun stratejik etmenlerine ve daha büyük paydaşların amaçlarına önemli ölçüde katkıda bulunmalı.

EMCC; mentorluk ve koçluk uygulaması ve yönteminde daha geniş bir yelpazedeki yeniliklerin yanı sıra farklı kültür ve bağlamlardan kaynaklanan yaklaşımların çeşitliliğini yansıtan değişimleri bünyesine dahil ederek Standartları sürekli bir biçimde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunu uluslararası alanda alandaki uygulayıcı ve akademisyenleri dahil ederek başarıyoruz. Bu nedenle, bu ödülün amacı, mevcut mükemmelliği kabul ederken standartları yükseltmektir.

ISMCP ne sunar?

 • ISMCP’nin amacı, mentorluk ve koçluk program yönetiminde tutarlı ve küresel olarak kabul edilen iyi bir uygulama ölçütü sağlamaktır. Kuruluşlar şu avantajlardan yararlanacaktır:
 • Mentorluk veya koçluk programını tanınmış bir standartta yasal hale getirmek
 • Mentorluk veya koçluk programını titiz değerlendirme yoluyla güçlendirilmek ve geliştirilmek
 • Kilit paydaşları etkileyen mentorluk veya koçluk için iş gerekçesi oluşturmaya devam etmek
 • Mentorluk veya koçluk geliştirme faaliyetlerini şirket içinde ve/veya dışında teşvik etmek için fırsatları belirlemek.

Ödül, kuruluşunuz için neden önemlidir?

Kuruluşunuz, ödüle başvurup başarıya ulaşarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok şekilde avantaj elde edecektir:

 • Kuruluşunuzun süreçlerini, prosedürlerini ve çıktılarını yansıtmasını sağlayan, kaliteyle ilgili bir
 • Denetim kontrolü
 • Programlarınızın kabul edilmiş bir standarda uyduğu ve en iyi uygulama kriterlerini sağladığı garantisi
 • ISMCP süreci ile sağlanan geri bildirimin, program geliştirme ve iyileştirmelere yol açabilmesi
 • Başarılı bir başvuru süreci sayesinde programlarınızı pazarlama fırsatları
 • Yüksek standartta mentorluk ve/veya koçluk programlarını yöneten ve yöneten bir kuruluş olmanın itibarı.

Detaylarını sonra paylaşacağız

ISMCP başvuru ve akreditasyon süreci EMCC Global ile uyumlandırılmış olup, merkezi olarak İngiltere tarafından yürütülmektedir.

ISMCP başvurusu ile ilgili daha detaylı bilgi için mentor@emccturkey.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.