Amaç ve Vizyon

EMCC’nin amacı, Avrupa genelinde ve ötesinde toplumun menfaati için rehberlik, koçluk ve denetleme alanında en iyi uygulama beklentisini geliştirmek, teşvik etmek ve belirlemektir.

Bu kapsamda, EMCC Türkiye olarak yüksek kalite standartlarında koçluk hizmetlerinin ve mentorluk uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamayı ve bu sayede ülkemizde yaşam kalitesinin ve iş dünyamızın performansının artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Vizyonumuz mentorluk, koçluk ve süpervizyonda “başvurulacak” kurum (go to body) olmaktır.

Değerler

  1. Öncü Ruh
  2. Standartların Mükemmel Olması
  3. Güçlü Araştırma
  4. Kapsayıcılık
  5. Kültürel Çeşitlilik
  6. Size Yakın Olma
  7. Sosyal Sorumluluk