Amaç ve Vizyon

EMCC’nin amacı, Avrupa genelinde ve ötesinde toplumun menfaati için mentorluk, koçluk ve süpervizyon alanında en iyi uygulama beklentisini geliştirmek, teşvik etmek ve belirlemektir.

Bu kapsamda, EMCC Türkiye olarak vizyonumuz ülkemizde mentorluk, koçluk ve süpervizyon konusunda akla ilk gelen, başvurulacak güvenilir ve saygın kurum olmaktır.

Mizyonumuz ise mentorluk, koçluk ve süpervizyondaki yerel ve uluslararası bilgi ve deneyimlerimizle üyelerimize, iş dünyasına, gençlere ve topluma değer katarak geleceğin yetkinliklerini geliştirmek ve kalıcı etkiler yaratmaktır.

Değerler

  1. Öncü Ruh
  2. Standartların Mükemmel Olması
  3. Güçlü Araştırma
  4. Kapsayıcılık
  5. Kültürel Çeşitlilik
  6. Size Yakın Olma
  7. Sosyal Sorumluluk