EMCC Yetkinlik Çerçevesi ve Akreditasyon Seviyeleri

EMCC sekiz (8) temel mentorluk/koçluk yetkinliği tanımlamıştır.

Sekiz “Mentorluk/Koçluk” Yetkinlik Kategorisi

1.Kendini Anlama
Kendi değerlerine, inançlarına, davranışlarına ilişkin farkındalık sergileme, bunların iş uygulamasını nasıl etkilediğinin farkında olma ve bu öz farkındalığı, danışanın ve ilgili yerlerde sponsorun hedeflerini karşılamadaki etkinliğini yönetmek için kullanma

2.Öz Gelişim Kararlılığı
Kendi mesleğinin standartlarını keşfetme ve geliştirme, mesleğin itibarına zarar getirmeme

3.Sözleşme Yönetimi
Danışanla ve ilgili yerlerde sponsorla beraber mentorluk/koçluk sözleşmesine ilişkin beklentileri ve sözleşmenin sınırlarını belirleme ve sürdürme.

4.İlişki Kurma
Danışanla ve ilgili durumlarda sponsorla başarılı bir şekilde etkin ilişki kurma ve sürdürme

5.Kavrama ve Öğrenmeye İmkan Tanıma
Danışan ve sponsorla çalışarak kavramalarını ve öğrenmelerini sağlama

6.Sonuç ve Eylem Odaklılık
Danışanın arzulanan değişikleri yapmasında destek olacak yaklaşım sergileme ve becerileri kullanma

7.Model ve Teknik Kullanımı
Kavrama ve öğrenme sağlama amacıyla temel iletişim becerilerinin ötesinde model, teknik ve fikirleri uygulama

8.Değerlendirme
Kendi meslek icrasının etkinliğine ilişkin bilgi edinme ve sonuç değerlendirme kültürünün tesis edilmesine katkıda bulunma

Akreditasyon Seviyeleri

Bireysel akreditasyon (EIA), eğitim programları akreditasyonu (EQA) ve koçluk/mentorluk programları akreditasyonu (ISMCP) için dört adet seviye bulunmaktadır:

 • Temel Seviye (Foundational Level)
 • Uygulayıcı Seviyesi (Practitioner Level)
 • Kıdemli Uygulayıcı Seviyesi (Senior Practitioner)
 • Usta Uygulayıcı Seviyesi (Master Practitioner)

EMCC bireyleri (mentor ve koçlar), eğitim programlarını ve mentorluk programlarını, bu sekiz (8) yetkinlik üzerinden değerlendirilmektedir.

Her bir yetkinlik için, dört (4) ayrı seviyede beklenen standartlar ve davranış göstergeleri detaylı olarak tanımlanmıştır.

Eğitim Programları Akreditasyonu – EQA (Avrupa Kalite Ödülü) Seviye Açıklamaları

Temel: 

 • Mentorluk/koçluk uygulamalarına ilişkin anlayış kazanmak ve temel mentorluk/koçluk becerilerine sahip olmak isteyen,
 • Başkalarıyla beceri/performans gelişimini destekleyecek ve özendirecek mentorluk/koçluk diyalogları kurarak çalışmaya meyilli,
 • Kendi alanı/rolü içerisinde bir mentorluk/koçluk yaklaşımı kullanmak ve mentor/koç rolünün mesleki rolüyle nasıl iç içe geçtiğini açıkça anlamak isteyen bireylere yönelik.

Uygulayıcı:

 • Mentorluğu/koçluğu asıl işinin parçası olarak kullanarak şirket içi bir mentor/koç olarak çalışacak ya da şirket dışı bir mentor/koç olarak başlayacak,
 • Performansını arttırmak, güven inşa etmek ve becerisini ilerletmek için deneyim sahibi olduğu alan içerisinde ve dar bir danışan/bağlam yelpazesinde çalışmaya meyilli,
 • Genelde tanımlı ve belirlenmiş bir model, araç ve süreç yelpazesini uygulayacak bireylere yönelik.

Kıdemli Uygulayıcı:

 • Profesyonel mentor/koç olarak çalışacak ve birçok model ve çerçeveden yararlanacak,
 • Birçok danışan, bağlam ve örgütle çalışan veya çalışmak isteyen,
 • İşinin odağında ilerleme becerisi geliştirme, karmaşık ve zorlayıcı ilişkileri yönetebilme, belirsizlik ve değişim altında çalışabilme bulunacak bireylere yönelik.

Usta Uygulayıcı:

 • Profesyonel mentor/koç olarak çalışacak ve geniş bir model ve çerçeve yelpazesinden faydalanarak kendi tutarlı yaklaşımını yaratacak,
 • Birçok danışan, bağlam ve örgütle çalışan veya çalışmak isteyen bireylere yönelik.

Bireysel Akreditasyon – EIA (Avrupa Bireysel Akreditasyon) Seviye Açıklamaları

Temel: 

 • Mentorluk/koçluk uygulamalarına ilişkin anlayış kazanmış ve temel mentorluk/koçluk becerilerine sahip olan bireyler,
 • Başkalarıyla beceri/performans gelişimini destekleyecek ve özendirecek mentorluk/koçluk diyaloglar kurarak çalışmaya meyilli,
 • Kendi alanı/rolü içerisinde bir mentorluk/koçluk yaklaşımı kullanan ve mentor/koç rolünün mesleki rolüyle nasıl iç içe geçtiğini açıkça anlayan bireylere yönelik.

Uygulayıcı:

 • Mentorluğu/koçluğu asıl işinin parçası olarak kullanarak şirket içi bir mentor/koç olarak çalışıyor ya da şirket dışı bir mentor/koç olarak başlayacak olan mentorlar/koçlar,
 • Performansını arttırmak, güven inşa etmek ve becerisini ilerletmek için muhtemelen deneyim sahibi olduğu alan içerisinde ve dar bir danışan/bağlam yelpazesinde çalışmaya meyilli,
 • Çalışma yöntemi genelde tanımlı ve belirli bir model, araç ve süreç yelpazesini uygulamak olan bireylere yönelik.

Kıdemli Uygulayıcı:

 • Birçok model ve çerçeveden faydalanan profesyonel mentorlar ve koçlara,
 • İyi uygulamada rol model olan,
 • Birçok danışan, bağlam ve örgütlerle çalışmaya meyilli
 • İşinin odağında ilerleme becerisi geliştirme, karmaşık ve zorlayıcı ilişkileri yönetebilme, belirsizlik ve değişim altında çalışabilme bulunan,
 • Talepkar bağlamlar çerçevesinde, danışanların çeşitli ve karmaşık sorunları nezdinde akıcı şekilde çalışmaya meyilli mentor ve koçlara yönelik.

Usta Uygulayıcı:

 • Geniş bir model ve çerçeve yelpazesinden faydalanarak kendi tutarlı yaklaşımını yaratacak profesyonel, deneyimli ve uzman mentorlar/koçlar,
 • Danışanlarla çalışırken, danışanın algısını o anki “mesele/bağlamdan” daha öteye taşımak, böylece danışanın öğrenim ve gelişimini ilerletmek için becerilerini/deneyimlerini esnek şekilde kullanmaya meyilli,
 • Çalışma yöntemi, genelde her danışanın gerekliliğine göre biçilen yenilikçi yaklaşımlar yaratmayı kapsayan,
 • Mentorluk/koçluk alanında gelişim ve standartların yükselmesi konularında etkin katkılarda bulunan mentor ve koçlara yönelik.

Bu katkılar şunlar olabilir:

 • Model ve araç geliştirme
 • Meslekle ilgili materyal yayınlama
 • Akran mentor ve koçları denetleme
 • Diğer mentor ve koçların eğitimi
 • Tanınmış bir mentorluk/koçluk meslek derneğinin çalışmalarını ilerletme.