European Mentoring and Coaching Council (EMCC)

EMCC, (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi) Bağlı Ülke EMCC’lerinden ve yerel bir EMCC’nin henüz mevcut olmadığı doğrudan üyelerden oluşur.  Konsey, EMCC stratejisinden ve organizasyonun yönlendirilmesinden sorumludur.  Aşağıdaki bağlı EMCC’lerin her birinin delegelerinden oluşur. – Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Sırbistan, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve İngiltere.

1992’den bugüne

EMCC, David Megginson’un birlikte yazdıkları bir kitap hakkında David Clutterbuck ile görüşme yaptığı 1992 yılında EMC (Avrupa Mentorluk Merkezi) olarak hayatına başladı ve David Clutterbuck, “Avrupa Mentorluk Merkezi isminde bir şey yaratmamız gerektiğini düşünüyorum, ilgileniyor musun?” dedi.  İlgileniyordu, kısa süre sonra kafalarında ikisinin de tam anlamıyla anlamak için zamanının olmadığı ihtimaller yaratmaya başladılar.

Zamanla ve Liz Borredon ve Bob Garvey gibi insanların desteğiyle organizasyon şekillenmeye başladı ve 2002 yılında başlığa koçluk da eklendiğinde, EMCC (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Merkezi) olarak yeniden isimlendirildi.

EMCC’nin yedi asıl kurucusu David Clutterbuck, David Megginson, Julie Hay, Eric Parsloe, Sir John Whitmore, Bob Garvey ve Liz Boredon idi.  9 Ekim 2002’de açılış toplantısına birkaç kişi daha davet ettiler:  Peter Bluckert, Charles Brook, Alison Carter, Zulfi Hussain, Robin Linnecar, Peter Matthews, Donald McLeod, David Webster, Pauline Willis.  Bu toplantıda Belçika’dan Pierre de Jonghe ve Norveç’ten Unn Sollie’nin de davet edilmesine karar verildi.

EMC, 16 Ekim 2002 tarihinde nihai bir toplantı düzenledi, bu toplantıda MC’nin EMCC olabilmesi için Yönetim Kurulu önerileri onayladı ve görevden çekildi.

Kapsayıcı olma ilkesi başlangıçtan itibaren önemliydi.  Ahlak Kurallarına uymayı kabul etmeleri koşuluyla, herkes EMCC’ye katılabilirdi. Üyeler, kendi ülkelerinin yasal gerekliliklerine göre kendi EMCC’lerini kurmaya teşvik edildi.

31 Aralık 2017 itibariyle Belçika, Kıbrıs, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, İspanya, İsviçre, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık’ta 24 Bağlı Ülkeye sahibiz.

31 Aralık 2017 itibariyle 58 ülkede 4.976 üyemiz bulunmaktadır.