Akreditasyon

EMCC  on yılı aşan bir süre içinde metodolojik, uzun ve kapsamlı bir akademik süreç sonunda belirlediği yetkinlik kriterlerini çerçevesinde koçluk ve mentorluk ile ilgili standartları belirleme konusunda lider bir kuruluş olmuştur. Bu kapsamda, mentorluk ve koçluk uygulamaları ve uygulayıcıları için Avrupa kalite standartları ve gereklilikleri detaylı olarak tanımlamıştır.

Bireyler, eğitim programları, mentorluk ve koçluk programları ve süpervizyon konularında belirlenmiş bu standartlara ve global geçerliliğe sahip akreditasyon türleri ile detaylı bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

EMCC Yetkinlik Çerçevesi

EMCC sekiz (8) temel mentorluk/koçluk yetkinliği tanımlamıştır.

Sekiz “Mentorluk/Koçluk” Yetkinlik Kategorisi

1.Kendini Anlama

Kendi değerlerine, inançlarına, davranışlarına ilişkin farkındalık sergileme, bunların iş uygulamasını nasıl etkilediğinin farkında olma ve bu öz farkındalığı, danışanın ve ilgili yerlerde sponsorun hedeflerini karşılamadaki etkinliğini yönetmek için kullanma

2.Öz Gelişim Kararlılığı

Kendi mesleğinin standartlarını keşfetme ve geliştirme, mesleğin itibarına zarar getirmeme

3.Sözleşme Yönetimi

Danışanla ve ilgili yerlerde sponsorla beraber mentorluk/koçluk sözleşmesine ilişkin beklentileri ve sözleşmenin sınırlarını belirleme ve sürdürme.

4.İlişki Kurma

Danışanla ve ilgili durumlarda sponsorla başarılı bir şekilde etkin ilişki kurma ve sürdürme

5.Kavrama ve Öğrenmeye İmkan Tanıma

Danışan ve sponsorla çalışarak kavramalarını ve öğrenmelerini sağlama

6.Sonuç ve Eylem Odaklılık

Danışanın arzulanan değişikleri yapmasında destek olacak yaklaşım sergileme ve becerileri kullanma

7.Model ve Teknik Kullanımı

Kavrama ve öğrenme sağlama amacıyla temel iletişim becerilerinin ötesinde model, teknik ve fikirleri uygulama

8.Değerlendirme

Kendi meslek icrasının etkinliğine ilişkin bilgi edinme ve sonuç değerlendirme kültürünün tesis edilmesine katkıda bulunma

Akreditasyon Seviyeleri

Bireysel akreditasyon (EIA), eğitim programları akreditasyonu (EQA) ve koçluk/mentorluk programları akreditasyonu (ISMCP) için dört adet seviye bulunmaktadır:

  • Temel Seviye (Foundational Level)
  • Uygulayıcı Seviyesi (Practitioner Level)
  • Kıdemli Uygulayıcı Seviyesi (Senior Practitioner)
  • Usta Uygulayıcı Seviyesi (Master Practitioner)

EMCC bireyleri (mentor ve koçlar), eğitim programlarını ve mentorluk programlarını, bu sekiz (8) yetkinlik üzerinden değerlendirilmektedir.

Her bir yetkinlik için, dört (4) ayrı seviyede beklenen standartlar ve davranış göstergeleri detaylı olarak tanımlanmıştır.

Akreditasyon Türleri

Bireysel Akreditasyon (EIA)

Bireysel mentor ve koçların yeterliklerinin akredite edilmesi başvuruları için kalite akreditasyon kriteri anlamına gelen EIA (Avrupa Bireysel Akreditasyonu), EMCC Yeterlik Çerçevesine dayanarak profesyonel bir seviyede olan mentorları/koçları tanır. EIA, beş (5) yıl süreyle geçerlidir ve sonrasında yenilenmesi gereklidir.

Eğitim Programları Akreditasyonu (EQA)

EQA (Avrupa Kalite Ödülü) mentorluk/koçluk eğitim programları ve mentorluk/koçluk programları bünyesinde yer alan eğitim programları/modülleri için kalite standardı kriteridir. Başarılı öğrencilerin EMCC Yeterlik Çerçevesinde sunulan, araştırmaya ve uygulamaya dayalı yeterlik standartlarını karşılamasını sağlar. EQA, beş (5) yıl süreyle geçerlidir ve sonrasında yenilenmesi gereklidir.

Koçluk ve Mentorluk Programları Akreditasyonu (ISMCP)

Mentorluk ve Koçluk Programları Uluslararası Standartları (ISMCP), “şirket içi” veya harici olarak mentorluk ve/veya koçluk programları tasarlayan, sunan ve değerlendiren kuruluşlara verilen bağımsız bir akreditasyondur.