Aşağıdaki takımlarımızın çalışmalarında aktif olarak yer almak için lütfen takım bilgisini belirterek admin@emccturkey.org adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Her çalışma takımımız en az bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından tüm YK üyeleriyle gelişmeleri takip etmek ve desteklemek amacıyla temsil edilmektedir. Daha çok üyemizin takımlarda yer alarak birlikte yaratması, derneğimizin amacına daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır.

Akreditasyon ve Mentorluk

Takım Liderleri

Selin Üstüner & Gaye Çağlayan

“Bireylere ve programlara yönelik EMCC Global akreditasyon türleri EIA (European Individual Accreditation), EQA (European Quality Award) ve ISMCP ile ilgili bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi

Bilgilendirme dokümanlarının Türkçeye çevrilmesi ve web sitesinde güncel olarak paylaşılması

Bireysel ICF akreditasyonu/unvanının EMCC bireysel akreditasyonuna dönüşümü (ICF Bridge) ile ilgili bilgilendirme

EMCC akreditasyonlarının koçluğun yanında mentorluk yönünün de tanıtılması

EMCC ESQA Süpervizyon sertifikasyonunun gelişiminin takip edilmesi, bu yeni altyapının üyelerimiz ile paylaşılması ve önümüzdeki yıllarda EMCC Türkiye olarak bu sertifikasyonun da lokal olarak verilebilmesi

Hem Sivil Toplum Kuruluşlarının hem de şirketlerin mentorluk programlarına destek verilmesi, mentorluk konusunda bilgi birikiminin oluşup paylaşılmasının sağlanması, zirveler düzenleyerek en iyi uygulamaların duyurulması ve mentorluk bilincinin toplumun değişik kesimlerinde doğru anlaşılıp doğru uygulanmasının temin edilmesi

Süpervizyon

Takım Liderleri

Bayram Ünal & Meltem Şakarcan

Koçlukta süpervizyon yaklaşımı, insanla çalıştığımız için ‘ kim olduğumuz ve nasıl bir diyalog sürdürdüğümüzün’ de sonuçları etkilediğini kabul eder. Koçluk becerilerimizi değil koçluk yaparken kim olduğumuzu bilmemiz, çalıştığımız kişiye, sürece yaptığımız aktarımlar ve karşı-aktarımlar gibi konularda farkındalık taşımamız açısından çok önemli bir destektir. EMCC , akredite üyeleri için süpervizyonu için zorunlu tutulmaktadır.

Süpervizyon almak yaptığımız işin etik sınırlarını kontrol ederek, sunduğumuz hizmetin kalitesini güvence altına alarak bizi, müşterimizi ve mesleğimizi korur; yaptığımız koçluklar hakkında düşünmek, zorluklar ve kör noktalarımızı daha iyi anlamak, öğrendiğimizi ve duygularımızı paylaşmak ve daha bir çok paylaşım için güvenilir bir ortam sağlar.

Mesleki bir ortaklık olarak ta tanımlayacağımız süpervizyon sürecinde, koç/mentor süpervizörün desteği ile kendine, danışanlarına, kocluk ilişkilerine ve bu ilişkilerin yürütüldüğü sistemlere geniş bir pencereden bakma şansı elde eder. Dolayısı ile sadece mesleki etik sınırlarımızı ve hizmet kalitemizi temin etmekle kalmaz, bu mesleği sürdüren bir koç olarak bizleri, mesleğimizi de korur ve kalkındırır. Böylelikle sadece mesleki becerilerde değil, mesleği icra eden kimliğimizde de kalıcı gelişim ve dönüşümlere yol açar.

https://www.emccglobal.org/accreditation/esia/esia-awards/?first_name=&last_name=&country%5B%5D=28&reference=&search=1 adresine tıklayarak EMCC Akredite Süpervizörlerimize ulaşabilirsiniz.

Süpervizyon  Çalışma Takımı olarak iki ayda bir gerçekleşecek EMCC- Süpervizyon Sohbetleri ile  bu önemli alanda tüm üyelerimizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Üye Gelişimi

Takım Liderleri

Demet Canikli & Esra Uras Bilgin

Üyelerin koçluk, mentorluk ve süpervizyon alanlarında geliştirilmesi, çeşitli eğitimler ve üye paylaşım buluşmalarının ve peer coaching uygulamasının koordine edilmesi

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Takım Liderleri

Ayten Karahan Hasgül

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmak amacıyla toplumsal bir fayda için gönüllü koçluk ve mentorluk projelerinin tasarlanması, paydaşlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.

Yapılan gönüllü projeler ile koçluk ve mentorlukta yeni EMCC üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak

Kurumsal İletişim

Takım Liderleri

Gizem Dağ

Düzenli yaptığımız üye toplantıları (kurumsal başarı hikayelerini dinlediğimiz benchmarking toplantıları, CEO Talks, üye buluşmaları, koçluk söyleşileri, gelecek sohbetleri gibi… ) ile konferans, zirve, panel, seminer, workshop, yuvarlak masa toplantıları gibi değişik etkinliklerin tasarlanması, sosyal medyadaki varlığımızın etkin olarak yönetilmesi

Araştırma

Takım Liderleri

Sezer Bozkuş Kahyaoğlu

Kendi kaynaklarımızı kullanarak ülkemize özgü bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve bu amaçla iş birliklerini hayata geçirmek

Ankara Bölgesi

Takım Liderleri

Tuğçe Balaman & Ece Özen Akan

Koçluk, mentorluk ve süpervizyon ile ilgili söyleşiler, eğitim ve seminerler, workshoplar ve buluşmalar organize ederek ve çeşitli kurumlarla iş birlikleri yaparak EMCC’nin Ankara’daki etkinliğini artırmak

Ege Bölgesi

Takım Liderleri

Şebnem Ulutürk & Gözde İsaoğlu

Koçluk, mentorluk ve süpervizyon ile ilgili söyleşiler, eğitim ve seminerler, workshoplar ve buluşmalar organize ederek ve çeşitli kurumlarla iş birlikleri yaparak EMCC’nin İzmir ve Ege Bölgesindeki etkinliğini artırmak

Esenlik (Wellbeing)

Takım Liderleri

Çiğdem Karadeniz

Esenlik-Wellbeing,  iyi ve kaliteli bir yaşam sürme, hayattan keyif alabilme bunu yaparken bütünsel bakış açısıyla kendinin ve toplumun esenliğine (iyi olma hali) özen göstermek anlamına geliyor.

Genel misyonumuza uygun olarak  bu takım, öncelikle üyelerimiz arasında ve sonrasında onların  kariyer ve sosyal yaşamlarında dokunacakları bireyler açısından esenlik ile ilgili farkındalık yaratmak ve bu farkındalıkla yapabileceklerini hatırlatmak için çalışır.  Wellbeing Talks serilerinde uzman kişilerin görüşlerine başvurulur ve kurumsal wellbeing çalışmalarında örnek uygulamalara yer verilir. Özellikle koçluk ve mentorluk çalışmalarında danışanların/müşterilerin esenliği anlama ve geliştirme süreçlerini destekleyecek önemli bilgi ve becerileri paylaşır. Orta vadede konunun  ölçülmesi ile ilgili üyeleri ve hizmet verdiğimiz kurumları kapsayacak bir araştırma yapmak hedefindedir.

Potansiyeli Keşfet

Takım Liderleri

Murat Arslan

EMCC Türkiye misyonumuzdan yola çıkarak iş dünyasında yer alan ve yer alacak potansiyeli yüksek bireylerin, gençlerin, potansiyellerini keşfetmeleri amacıyla kuracağımız mentorluk sistemleri ile geleceğin mesleklerine uygun yetkinlikler kazanmalarını, gelişmeleri ve çalışma hayatında çeviklik kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Orta vadeli (1 yıl ve üzeri) amacımız ise; üniversite iş birlikleri ile birlikte yapılacak zirvelerle ve zirve çıktılarından elde edilen yayınlar ile desteklemek. Tasarlanacak programlar ile fon başvuruları yaparak EMCC Türkiye’ye kaynak yaratarak sürdürülebilirliği desteklemek.

Etik

Takım Liderleri

Özlem Balkan ve Pınar Kollu

Etik Çalışma takımı, etik hususların koçluk/mentorluğun dönüştürücü gücünün ayrılmaz bir parçası olduğundan hareket eder. Üyelerin ilişkide olduğu tüm bireyler ve toplum üzerinde olumlu ve kalıcı bir etki yarattığı etik davranış kodunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma takımının amacı, kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde, koçluk ve mentorluk ilişkileriyle biraraya gelenlerin etik hususların en üst düzeyde olduğu bir ortam oluşturmalarını teşvik etmek; hem koç/mentorların hem müşterilerin (koçi, menti, sponsor vd) bütünsel gelişimine katkıda bulunmaktır. Diğer bir ifade ile;

  • Etik Koda Bağlılığın Desteklenmesi: Koçluk ve mentorluk ilişkilerinde etik koda bağlılıkla ifade edilen etik davranışın önemini, kişisel ve profesyonel gelişim üzerindeki olumlu etkisini vurgulamak.
  • Eğitim: Koç/Mentorlara ve müşterilerine kapsamlı kaynaklar öneren eğitim (yüz yüze, çevrimiçi) sağlamak, onları etik zorlukları aşmak ve ilkeli kararlar almak için gereken bilgi ve becerilerle donatmak.
  • Gelişime Destek: Müşterinin gelişimine ve toplumun ilerlemesine olumlu bir dalga etkisi yaratarak katkıda bulunan koç/mentorları, koçi/mentinin etik ve bütünsel gelişimini teşvik etmeye teşvik etmek.
  • Kapsayıcılığa Destek: Çeşitliliği, eşitliği ve katılımı destekleyen bir ortam yaratmada etik hususların merkezde olmasını sağlayarak kapsayıcı ve eşitlikçi koçluk ve mentorluk uygulamalarını öne çıkarmak.
  • Etik Farkındalığı Arttırmak: Koçluk ve mentorluk kapsamındaki etik ikilemler hakkında açık ve dürüst tartışmalar için platformlar oluşturmak, bireylerin deneyimlerini paylaşabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri bir topluluğu teşvik etmek.
  • Sürekli Öğrenmeyi Teşvik: Koçluk ve mentorluk ortamında gelişen etik standartlar ve en iyi uygulamalara ayak uydurmak için koç/ mentorların sürekli öğrenme fırsatlarını kolaylaştırmak.

Kurumsal İş Birlikleri ve Sürdürülebilirlik

Takım Liderleri

Sezin Örten Sivri

Hem kurumsal şirketlerin hem de STK’ların EMCC Türkiye ile iş birliği yapmalarını organize eder, iş birliği taleplerini değerlendirir, yönetir, eğitim ve mentorluk desteği verir. Güçlü kurumsal ortaklarla iş birlikleri yaparak derneğin itibarını, bilinirliğini, marka değerini ve etki alanını genişletmeye odaklanır. Kurumlarda mentorluğun doğru bir şekilde bilinmesi ve uygulanması için çalışmalarda bulunur. Sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş bir dernek olarak toplumda pozitif bir etki ve değer yaratmaya odaklanır.

EMCC Türkiye adına kurumsal sektörle iş birliği yaparak; mentorluk, mentorluk uygulamaları ve akademi oluşumlarına, eğitim, mentor, akreditasyon, süpervizyon sağlayan bir yapılanmayı kurar. Mentorluk adına ortak projelerin planlanmasını, gerçekleştirilmesini ve uygulanmasını sağlar, proje süreçlerini yönetir, takip eder ve raporlar.

Kurumsal ortaklar ile karşılıklı değer yaratmaya, proje tabanlı iş birliklerine ve sürdürülebilirliğe odaklanır. Kurumsal şirketlerle, organizasyonlar ve STK’larla iletişim kurarak, EMCC Türkiye temsiliyetini sağlar, iş birliği ağları oluşturmak ve genişletmekle ilgilenir. Ortak çıkarlar doğrultusunda stratejik ortaklıklar kurar, iş birliği stratejileri oluşturur, fırsatlarını belirler, uygular ve yönetir.

İlişkileri yönetmek ve sürdürmek için etkili iletişim stratejileri oluşturur. Kurumlarla olan ilişkileri doğru bir şekilde yöneterek, destek ve kaynakları en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. İş birliği faaliyetlerini uzun vadeli stratejik planlarla uyumlu hale getirir.

EMCC Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması ve sürdürülebilir bir STK olması için çalışmalarda bulunur. Projeler ve faaliyetlerin paydaşların ihtiyaçlarına uygun olmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmasına odaklanır. Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar.

Mentorluk ve Koçluk

Takım Liderleri

Nuray Tamer

Üye İletişimi & Networking

Takım Liderleri

Sevda Özsönmez