Aşağıdaki takımlarımızın çalışmalarında aktif olarak yer almak isterseniz lütfen takım liderine e-posta yollar mısınız. Mesaj atarken  admin@emccturkey.org adresini CC’de tutabilir misiniz.

Her çalışma takımımız en az bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından tüm YK üyeleriyle gelişmeleri takip etmek ve desteklemek amacıyla temsil edilmektedir. Daha çok üyemizin takımlarda yer alarak birlikte yaratması, derneğimizin amacına daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır.

Akreditasyon

Takım Liderleri

Selin Üstüner & Gaye Çağlayan

mentor@emccturkey.org

“Bireylere ve programlara yönelik EMCC Global akreditasyon türleri EIA (European Individual Accreditation), EQA (European Quality Award) ve ISMCP ile ilgili bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi

Bilgilendirme dokümanlarının Türkçeye çevrilmesi ve web sitesinde güncel olarak paylaşılması

Bireysel ICF akreditasyonu/unvanının EMCC bireysel akreditasyonuna dönüşümü (ICF Bridge) ile ilgili bilgilendirme

EMCC akreditasyonlarının koçluğun yanında mentorluk yönünün de tanıtılması

EMCC ESQA Süpervizyon sertifikasyonunun gelişiminin takip edilmesi, bu yeni altyapının üyelerimiz ile paylaşılması ve önümüzdeki yıllarda EMCC Türkiye olarak bu sertifikasyonun da lokal olarak verilebilmesi

Hem Sivil Toplum Kuruluşlarının hem de şirketlerin mentorluk programlarına destek verilmesi, mentorluk konusunda bilgi birikiminin oluşup paylaşılmasının sağlanması, zirveler düzenleyerek en iyi uygulamaların duyurulması ve mentorluk bilincinin toplumun değişik kesimlerinde doğru anlaşılıp doğru uygulanmasının temin edilmesi

Süpervizyon

Takım Liderleri

Dilek Yıldırım

supervizyon@emccturkey.org

Koçlukta süpervizyon yaklaşımı, insanla çalıştığımız için ‘ kim olduğumuz ve nasıl bir diyalog sürdürdüğümüzün’ de sonuçları etkilediğini kabul eder. Koçluk becerilerimizi değil koçluk yaparken kim olduğumuzu bilmemiz, çalıştığımız kişiye, sürece yaptığımız aktarımlar ve karşı-aktarımlar gibi konularda farkındalık taşımamız açısından çok önemli bir destektir. EMCC , akredite üyeleri için süpervizyonu için zorunlu tutulmaktadır.

Süpervizyon almak yaptığımız işin etik sınırlarını kontrol ederek, sunduğumuz hizmetin kalitesini güvence altına alarak bizi, müşterimizi ve mesleğimizi korur; yaptığımız koçluklar hakkında düşünmek, zorluklar ve kör noktalarımızı daha iyi anlamak, öğrendiğimizi ve duygularımızı paylaşmak ve daha bir çok paylaşım için güvenilir bir ortam sağlar.

Mesleki bir ortaklık olarak ta tanımlayacağımız süpervizyon sürecinde, koç/mentor süpervizörün desteği ile kendine, danışanlarına, kocluk ilişkilerine ve bu ilişkilerin yürütüldüğü sistemlere geniş bir pencereden bakma şansı elde eder. Dolayısı ile sadece mesleki etik sınırlarımızı ve hizmet kalitemizi temin etmekle kalmaz, bu mesleği sürdüren bir koç olarak bizleri, mesleğimizi de korur ve kalkındırır. Böylelikle sadece mesleki becerilerde değil, mesleği icra eden kimliğimizde de kalıcı gelişim ve dönüşümlere yol açar.

https://www.emccglobal.org/accreditation/esia/esia-awards/?first_name=&last_name=&country%5B%5D=28&reference=&search=1 adresine tıklayarak EMCC Akredite Süpervizörlerimize ulaşabilirsiniz.

Süpervizyon  Çalışma Takımı olarak iki ayda bir gerçekleşecek EMCC- Süpervizyon Sohbetleri ile  bu önemli alanda tüm üyelerimizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Mesleki Yeterlilikler ve Etik

Takım Liderleri

Pınar Ersin Kollu & Özlem Balkan

etik@emccturkey.org

MYK sürecinin devamında ortaya çıkacak ulusal akreditasyon ve belgelendirme süreçlerinde aktif olarak yer almamız derneğimiz ve üyelerimiz için ayrı bir önem arz etmektedir.

Bu çalışma takımı ayrıca Etik Kurul ve Disiplin kurullarının da oluşumu ve çalışma prensiplerinin belirlenmesi konularında bize liderlik edecektir.

Üye Gelişimi

Takım Liderleri

Demet Canikli

uyegelisimi@emccturkey.org

Üyelerin koçluk, mentorluk ve süpervizyon alanlarında geliştirilmesi, çeşitli eğitimler ve üye paylaşım buluşmalarının ve peer coaching uygulamasının koordine edilmesi

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Takım Liderleri

Banu Aykın Köylüer

sosyalsorumluluk@emccturkey.org

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmak amacıyla toplumsal bir fayda için gönüllü koçluk ve mentorluk projelerinin tasarlanması, paydaşlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.

Yapılan gönüllü projeler ile koçluk ve mentorlukta yeni EMCC üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak

Kurumsal İletişim

Takım Liderleri

Esra Sezgin Karabağ

iletisim@emccturkey.org

Düzenli yaptığımız üye toplantıları (kurumsal başarı hikayelerini dinlediğimiz benchmarking toplantıları, CEO Talks, üye buluşmaları, koçluk söyleşileri, gelecek sohbetleri gibi… ) ile konferans, zirve, panel, seminer, workshop, yuvarlak masa toplantıları gibi değişik etkinliklerin tasarlanması, sosyal medyadaki varlığımızın etkin olarak yönetilmesi

Araştırma

Takım Liderleri

Sezer Bozkuş Kahyaoğlu

arastirma@emccturkey.org

Kendi kaynaklarımızı kullanarak ülkemize özgü bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve bu amaçla iş birliklerini hayata geçirmek

Ankara Bölgesi

Takım Liderleri

Tuğçe Balaman

ankara@emccturkey.org

Koçluk, mentorluk ve süpervizyon ile ilgili söyleşiler, eğitim ve seminerler, workshoplar ve buluşmalar organize ederek ve çeşitli kurumlarla iş birlikleri yaparak EMCC’nin Ankara’daki etkinliğini artırmak

Ege Bölgesi

Takım Liderleri

Gizem Dağ

ege@emccturkey.org

Koçluk, mentorluk ve süpervizyon ile ilgili söyleşiler, eğitim ve seminerler, workshoplar ve buluşmalar organize ederek ve çeşitli kurumlarla iş birlikleri yaparak EMCC’nin İzmir ve Ege Bölgesindeki etkinliğini artırmak

Gestalt

Takım Liderleri

Esra Uras Bilgin

gestalt@emccturkey.org

Gestalt nedir? Hangi kuramlardan etkilenmiştir? Neyi anlatır?Neyi içerir ya da içermez? Hangi bakış açılarının bütünüdür? Ana hatlarıyla, Varoluşçu, Bütüncül, Fenomenolojik yaklaşımlardan etkilenmiş, beden, zihin, ruh birlikteliğini savunan holistik koçluk yaklaşımını topluluk içinde daha çok yaymak, tanıtmak ve eğitim modülleri içinde yer vermek amacını taşımakta ve yine insanın kendini gerçekleştirme yolculuğunu destekleyen Gestalt bakış açısıyla, zengin kavramların ve yöntemlerin pratik olarak sunulduğu koçluk çalışma gruplarının hayata geçirilmesi

Kurumsal İş Birlikleri

Takım Liderleri

Yonca Sarol

kurumsalisbirlikleri@emccturkey.org

Kurumsal üyeliklerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli iş birliklerinin hayata geçirilmesi, kurumların mentorluk, koçluk ve süpervizyon alanlarındaki ihtiyaçlarının anlaşılıp giderilmesi

Mesleki ve Resmi Kuruluşlar ve STK’lar İle İlişkiler

Takım Liderleri

Mustafa Bayındır

stkvekuruluslar@emccturkey.org

Mesleki ve resmi kuruluşlar ve iş dünyasında aktif olan STK’lar ile iş birlikleri geliştirilmesi, bu kuruluşların mentorluk, koçluk ve süpervizyon alanlarındaki ihtiyaçlarının anlaşılıp giderilmesi

Potansiyeli Keşfet

Takım Liderleri

Murat Arslan

potansiyel@emccturkey.org

EMCC Türkiye misyonumuzdan yola çıkarak iş dünyasında yer alan ve yer alacak potansiyeli yüksek bireylerin, gençlerin, potansiyellerini keşfetmeleri amacıyla kuracağımız mentorluk sistemleri ile geleceğin mesleklerine uygun yetkinlikler kazanmalarını, gelişmeleri ve çalışma hayatında çeviklik kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Orta vadeli (1 yıl ve üzeri) amacımız ise; üniversite iş birlikleri ile birlikte yapılacak zirvelerle ve zirve çıktılarından elde edilen yayınlar ile desteklemek. Tasarlanacak programlar ile fon başvuruları yaparak EMCC Türkiye’ye kaynak yaratarak sürdürülebilirliği desteklemek.