EMCC Türkiye – Yönderlik ve Koçluk Derneği

EMCC Türkiye koçluk ve mentorluk hizmetlerini sunan profesyonelleri, bu hizmeti alan her türlü kişi ve kurumları, mesleki eğitim ve gelişim kurumları ve bu konuları araştıran akademisyenleri bünyesinde barındıran birleştirici bir kurumdur.

EMCC Avrupa genelindeki mentorluk ve koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi ve başarılı uygulama beklentilerini artırmayı hedeflemektedir. Her ülkede yerel ve özgün bir kurum olarak faaliyetlerine devam eden EMCC Türkiye, ülkemizde 2005 yılında kurulmuş bulunan Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC T) ile temsil edilmektedir.

Kurucu üyelerimiz:

Hande Yaşargil (Danışman/ Psikolog) Tim Bright (Danışman) Ayşegül Örs (Danışman)
Özge Cansız (Danışman / Psikolog) Emre Konuk (Danışman / Psikolog) Kıvanç Ersöz (Danışman)
Ali Erül (Danışman) Sumru Tüfekçioğlu (Danışman) Kemal Tuğcu (Danışman)
Altan Çarıkçı (Danışman) Prof. Dr. Cavide Uyargil (Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Handan Kepir Sinangil (Öğretim Üyesi)
Necmi Kavuşturan (İnsan Kaynakları Yöneticisi) Yeşim Özyurtçu (İnsan Kaynakları Yöneticisi) Yılmaz Öztürk (İnsan Kaynakları Yöneticisi)
Payam Yüce (İnsan Kaynakları Yöneticisi) Lloyd A. Denton (Danışman)
Hedeflerine ulaşabilmek için EMCC aşağıdaki bildiride yer alan kılavuz ilkeleri benimsemiştir:
null
Koçluk ve mentorluk hizmetlerinde geniş kesimlerce benimsenmiş mesleki ve etik standartların uygulanması ve sürekli geliştirilmesi
null
Koçluk ve mentorluk konularında geleneksel ve yeni medya araçları kullanılarak, diyalog ve karşılıklı öğrenme için forumların düzenlenmesi ve desteklenmesi
null
İstihdam ve toplum gelişim odaklı tüm sektörlerde sosyal sorumluluk amaçlı koçluk ve mentorluk çalışmalarına destek vermek, gerektiğinde ve uygun durumlarda bu konuda lobi yapılması
null
Araştırma ve kıyaslama çalışmaları yapılması
null
Koçluk ve mentorluk üzerine kapsamlı bir kütüphane oluşturulması
null
Farklı içerik ve durumlarda kullanılabilecek koçluk, mentorluk ve tamamlayıcı profesyonel hizmetler ile ilgili çeşitli bakış açısı ve yaklaşımların benimsenmesi
null
Her birikim ve deneyimdeki koç ve mentorların sürekli mesleki gelişim gereksinimlerini tespit ederek bu gereksinimleri yerine getirmek için uygun  standartlar çerçevesinde geçerli seçeneklerin oluşturulması
null
Koçluk ve mentorluk hizmetini alan müşterilerin, bulundukları coğrafi bölgede, kendilerine sunulan hizmetlerin kalitesi hakkında güvenilir, tarafsız ve nesnel bilgi alma gereksinimlerinin karşılanması
null
Koçluk ve mentorluk hizmeti sunanlar ile müşteriler ve bu konuda iyi uygulama araştırması yapan akademisyenler arasındaki iletişimin iyileştirilmesi
null
Koçluk ve mentorluk kapsamındaki tüm çalışma uygulamalarda ve mesleki ilişkilerde, bu bildiride yer alan değerlere uygunluğu sağlamak ve bu uygunluğun düzenli olarak gözden geçirilmesi
null
Koçluk ve Mentorluk uygulamaları vesilesi ile iş dünyasında bireye dokunan bütün liderlerin buluşma platformu olmak