KOBİMEN Akademi Uygulamalı KOBİ Mentorluğu Sertifika Programı

KOBİMEN Akademi Uygulamalı KOBİ Mentorluğu Sertifika Programı     Programın adı: KOBİMEN Akademi Uygulamalı KOBİ Mentorluğu Sertifika Programı. Bu eğitim program kapsamında 3 ayrı mentorluk programı uygulanmıştır: H2020 Mentorluk Programı, STUY Mentorluk Programı, İMT Mentorluk Programı Program web sitesi: http://www.kobimen.com/   Programın temel hedefi ve amacı nedir?   TÜBİTAK tarafından oluşturulan Ulusal Mentor Havuzunda yer alacak…

İPEKYOL Mentorluk Programı

İpekyol – Ayaydın Miroglio Grubu Gelişim ve Yöneticilikte Mentorluk Programı   Programın temel hedefi; tüm çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine fayda sağlayarak, yetkinlikleri arttırmak, farkındalıklar yaratmak ve sektöre örnek bir uygulama oluşturmak için iç mentorler yetiştirmektir. Alt hedefler ise; – Yöneticilerin ve yönetici adaylarının yönetim, liderlik ve mentorluk becerilerini geliştirmek, – Bilgi, beceri ve deneyimleri…

EMCC Türkiye Mentorluk Standartları

Ülkemizde mentorluk uygulamalarının en etkin şekilde hayat bulması amacı ile mentorluk standartlarının belirlenmesi amacı EMCC Türkiye Eylül 2015 tarihinde yaptığı genişletilmiş yönetim toplantısında bir Mentorluk Akreditasyon Kurulu kurulmasına karar vermişti. Bu döküman bu kurulun işleyiş prensipleri ve ilgili standartları nasıl temin edeceği konularını özetlemektedir.   EMCC Türkiye Mentorluk Akreditasyon Kurulu   Kurulun amacı:         Ülkemizde…