Koçlukta ve mentorlukta süpervizyonun kapsadığı alanı sürekli gelişiyor. Yeni koçluk, mentorluk ve süpervizyon çeşitleri ortaya çıkıyor. Bu gerçekleşirken EMCC Global, ‘ Mükemmellik İçin Süpervizyon Merkezi’ aracılığıyla sistemlerini ve süreçlerini ilgili kalacak şekilde güncelleyerek ve uygulayıcıları her alanda desteklemeye devam ederek takip etmeyi amaçlamaktadır.

Süpervizyon alanında mesleki gelişim ve araştırmaların sürdürülmesini destekleyen bir dizi üyelik ağı ve grubu bulunmaktadır. Aktif süpervizörler, güncel kalmak ve teori ve uygulamadaki son gelişmelere bağlı kalmak için bunlara katılmaya teşvik edilir.

Umarız bu bilgiler, süpervizyonun ne olduğu ve standartların korunmasında, mesleğin inşasında oynadığı hayati rol ile ilgili yararlı bir rehber olur.

Süpervizyon konusunda bir sorunuz olduğunda supervizyon@emccturkey.org adresine mesaj yazabilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler , EMCC Global’in ‘ Mükemmellik İçin Süpervizyon Merkezi’nin hazırladığı dökümandan alınmıştır. İhtiyacınız olduğunda , lütfen centresforexcellence@emccglobal.org adresine bir e-posta gönderin.

TANIM

EMCC Global’in süpervizyon tanımı

Süpervizyon alan kişinin pratiğine, gelişimine ve esenliğine süpervizörü ile yaptığı yansıtıcı diyaloglar ile baktığı güven alan.

Süpervizyonun amacı

 1. Süpervizyon alan kişinin uygun mesleki standartları korumasını sağlamak.
 2. Süpervizyon alan kişinin mesleki uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştırmak.
 3. Süpervizyon alan kişinin esenliğini desteklemek.

YÖNERGELER

Giriş

EMCC Global ‘ Mükemmellik İçin Süpervizyon Merkezi’nin süpervizyona bakış açısı hakkında bilgi ve rehberlik sağlayan bu bölümde (Katkı ve tartışmaya açık, sürekli gelişen bir çalışmadır) . Aşağıdaki soruları ele alacağız:

 • Süpervizyon nedir?
 • Süpervizyon neden önemlidir?
 • Süpervizyonun türleri nelerdir?
 • Ne kadar süpervizyona ihtiyacım var?
 • Nasıl bir süpervizör bulabilirim?
 • Bir süpervizörü nasıl seçmeliyim??
 • Süpervizör olmak için nasıl eğitim alabilirim?
 • Süpervizör olarak nasıl akreditasyon alabilirim?

Terminoloji

‘Uygulayıcı (practitioner)’ iç veya dış koçları, mentorları ,takım koçlarını, süpervizörleri, organizasyonel gelişim uzmanlarını veya bu disiplinleri rollerinin bir parçası olarak uygulayabilecek liderleri, yöneticileri, çalışanları ifade eder.

‘Uygulama’, bu bağlamda koçluk, mentorluk, takım koçluğu, süpervizyon, organizasyon geliştirme pratiğini ifade eder.

‘Müşteri’ terimi bu hizmetlerin alıcısını ifade eder.

Süpervizyon Nedir?

Süpervizyon kelimesi, bizim bağlamımızda , yaygın, günlük konuşma ile karşılaştırıldığında farklı bir anlama sahiptir. Birinin işini yönetme veya denetleme eylemine atıfta bulunmaz ve süpervizör, süpervizyon alan müşterisi ile çalışırken mevcut değildir.

Süpervizör, uygulayıcı için profesyonel bir destek şeklidir ve müşteriyle etkileşimden ayrı olarak gerçekleşir. Öncelikle uygulamalarla ilgili bir diyalog, gerçek müşteri görüşmelerini yansıtmak, üzerinde düşünmek ve anlamlandırmak için bir fırsattır.

EMCC Global’in süpervizyon tanımı:

Süpervizyon alan kişinin pratiğine, gelişimine ve esenliğine süpervizörü ile yaptığı yansıtıcı diyaloglar ile baktığı güven alan.

Süpervizyonun Amacı:

 1. Süpervizörün uygun mesleki standartları korumasını sağlamak.
 2. Süpervizörün mesleki uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştırmak.
 3. Süpervizyon alan kişinin esenliği için destek sağlamak.

Süpervizyon belli müşteri vakalarını düşünmekle sınırlı değildir. Aşağıdaki konuların konuşulduğu bir alan olarak kullanılabilir.

 • Etik ikilemleri tartışmak.
 • Süpervizyon alanın mesleki yetkinlikleri dahilinde kişisel güçlü yanlarını ve gelişim alanlarını yansıtmak.
 • Süpervizyon alan kişiyi esenliğini ve psikolojik sağlığını korumak için desteklemek.
 • Yetkinliklerinin, kapasitelerinin ve mesleki kimliklerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak daha genel temalara hitap etmek.
 • Bakış açısını korumak, uygulamalarını ‘balkondan bakarmışçasına’ izlemek.
 • Rollerini ve mesleki uygulamalarını geliştirmek istedikleri yönü araştırmak
 • Yansıtıcı bir uygulayıcı olarak beceri geliştirmek.

Süpervizyon Neden Önemlidir?

Yansıtıcı Uygulama

Her şeyden önce, süpervizyon kolaylaştırılmış bir yansıtıcı uygulama şeklidir; Müşterilerimizin, onların kuruluşlarının ve tüm paydaşların hizmetinde en iyi işimizi yaptığımızdan emin olmak için tasarlanmış yansıtıcı bir diyalogdur.

Profesyonellik

Küreselleşme, süpervizyonun önemini vurgulayan zorluklar getiriyor. Liderlik, koçluk, takım koçluğu, mentorluk, süpervizyon ve organizasyon geliştirme gibi uygulama alanlarının tanımları diller, kültürler, endüstriler ve coğrafyalar arasında değişip zamanla geliştikçe, süpervizyonun değeri artarak dünya çapında profesyonel bir yaklaşımı pekiştirmektedir.

Akreditasyon

Akreditasyon, bireyin devam eden mesleki uygulamalarını destekler ve düzenler; devam eden gelişimlerine odaklanmasını sağlar. Süpervizyon taahhüdü, uygulayıcı olarak akreditasyon için bir gerekliliktir.

Mesleki Güvence

EMCC Global, süpervizyonun mesleki uygulama için bir gereklilik olduğuna ve uygulayıcıların sorumluluk ve hesap verebilirlikle hareket etmelerinden emin olabilecekleri bir araç olduğuna inanmaktadır.

Etik ve Kapsayıcılık

EMCC Global entegre bir yaklaşım benimsemektedir. ‘Süpervizyon Çerçevesi’, ‘Küresel Etik Kod’ ile ‘Çeşitlilik Kuralları ve Kapsayıcılık Bildirgesi’, süpervizyon alanın uygulamada yüksek, etik standartları koruması, kapsayıcı bir zihniyet ve yaklaşımı sürdürmesi için destek olması beklenen süpervizörün farkındalığına katkıda bulunan diğer kaynakların yanında yer alır.

Süpervizyon Türleri Nelerdir?

Başka süpervizyon türleri olsa da, EMCC Global aşağıdakilerin üç ana formatı oluşturduğuna inanmaktadır.

Bireysel Süpervizyon

Bu süreçte, süpervizör (ideal olarak eğitilmiş ve akredite edilmiş) süpervizyon alan (supervisee) ile bire bir olarak, yüz yüze veya çevrim içi görüşür.
EMCC Global, akreditasyon için hazırlanırken, örneğin Global Bireysel Akreditasyon (EIA), uygulayıcı için bireyselleştirilmiş odaklanmayı sağladığı için adayların bu süpervizyon şeklini kullanmasını talep eder.

Grup Süpervizyonu

Grup Süpervizyonu, oturumda birden fazla supervisee olduğunda ve düzenli olarak bir süpervizör tarafından yönetildiğinde gerçekleşir.

Bu formatın avantajlarından biri, ‘supervisee’lerin birbirlerinin ve süpervizörün geri bildirimlerinden yararlanmalarıdır. Süpervizörün rolü, grubun kolektif zekasını kullanmaktır.

Akran Süpervizyonu (gruplar)

Akran Süpervizyonu, grubun kendine süpervizyon yaptığı yöntemdir. Süreç resmi olarak belirlenmiş bir süpervizör tarafından yönetilmez. Akran süpervizyonu , katılımcıların süpervizyon becerilerinde bazı eğitimlere sahip olduklarında etkilidir.

Hangi Sıklıkta Süpervizyon Almalıyım?

EMCC Global, deneyimli uygulayıcıların yılda en az dört saat bireysel süpervizyon almaları, bu sürecin on iki aya eşit olarak dağıtılması gerektiğine, ayrıca deneyimli bir uygulayıcı için uygulamanın süpervizyona minimum oranının 35 uygulama saati için 1 saat süpervizyon olması gerektiğine inanmaktadır.

Uygulayıcının süpervizyon gerektiren birden fazla sorumluluğu olması durumunda, EMCC Global yılda gereken minimum gözetim saatinin dörtten sekize çıkarılmasını önerir. Başka bir deyişle, kişi koçluk, mentorluk, takım koçluğu, gözetim ve/veya organizasyon geliştirme müdahalelerinin herhangi bir kombinasyonunu sunuyorsa, ihtiyaç duyulan minimum süpervizyon sekiz saattir ve on iki aya eşit olarak dağıtılmalıdır.

EMCC Global ayrıca, bir uygulayıcı ne kadar çok iş üstlenirse, süpervizyondan o kadar fazla yararlanacağına inanmaktadır. Uygulayıcılar, işlerinde ve bağlamlarında desteklenmeleri gereken süpervizyon türü, süresi ve sıklığı hakkında düşünmeye teşvik edilir. Minimum kriterler karşılandıktan sonra, uygulayıcının kendine özgü durumlarına ve ihtiyaçlarına göre, tam olarak en iyi şekilde ne kadar süpervizyona ihtiyaç duyduklarına karar vermesi gerekir.

Süpervizörümü Nasıl Bulurum?

ESİAünvanını almış kişiler listesinden bir süpervizör seçmek isteyebilirsiniz. Bunlar EMCC Global tarafından süpervizör olarak akredite olmuş kişilerdir.

EMCC ayrıca süpervizyon eğitim programlarını akredite eder.

Süpervizörümü Nasıl Seçmeliyim?

EMCC Global, bir süpervizör seçerken aşağıdaki kriterleri uygulamanızı önerir:

 • Deneyime sahiptirler ve koç/mentor olarak akreditedirler.
 • Süpervizyon alma deneyimine sahiptirler ve şu anda süpervizyon almaktalar.
 • Akredite bir süpervizyon programında eğitim almış ve süpervizör olarak ünvan almışlardır.
 • Kendi koçluk / mentorluk uygulamaları için teorik bir çerçeve sunabilirler.
 • Süpervizyonla ilgili teorik bir çerçeve açıklayabilirler.
 • Kendileri ve süpervizyon yaptıkları kişiler için mesleki gelişimlerini sürdürmeye kararlı olduklarını gösterirler.
 • Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için Küresel Etik Kuralları’na uymayı kabul ederler.

EMCC ayrıca koç/mentor süpervizyonunun gelişen bir disiplin olduğunu ve bazı ülkelerde uygulayıcının burada önerilen tüm kriterleri yerine getiren nitelikli bir süpervizör bulmasının zor olabileceğini kabul eder.

Özenli ve titiz bir eğitim ve akreditasyondan geçmiş kalifiye bir süpervizörün yokluğunda, EMCC uzun vadeli, kapsamlı ve ilgili deneyime sahip birini aramanızı önerir. Bu nedenle, EMCC Global üyelerinin kendi seçimlerini yapmalarını, psikoterapistler için süpervizörler, başka koçluk kurumları / ESQA onaylı kurumlar tarafından akredite edilmiş süpervizörler veya EMCC ünvanı almak için çalışan süpervizörler ile çalışmalarını destekler.

Bir Süpervizör Olarak Nasıl Eğitilebilirim?

EMCC Avrupa Süpervizyon Kalite Ödülü (ESQA) bir dizi süpervizyon eğitim programını onaylamaktadır. Süpervizör olarak kariyer yapmak isteyen koçlar ve mentorlar, ESQA akredite eğitim sağlayıcıları listesine yönlendirilirler.

Şu anda ESQA ödülünü taşımayan başka süpervizyon eğitim programları da vardır. Bu programları incelediğinizde, girdi ve yetkinlik uygulamaları ile kişisel yansıma oranının ne olduğunu araştırmanız önerilir. Yetkinlik uygulamalarının toplam yeterlilik süresinin önemli bir kısmını kapladığı bir program seçmenizi öneririz.

Dikkat:

Yeterlilik, aldığınız eğitimin seviyesini ifade eder. Tercih ettiğiniz eğitim kurumu ile bir program tamamladığınızda süpervizör niteliğini kazanabilirsiniz. Bunu tamamladıktan yıllar sonra, uygulama yapmayı bıraksanız bile ünvanlı kalabilirsiniz.

Akreditasyon devam eden uygulamanızı ifade eder, bugün ile ilişkilidir. Akreditasyon, bir meslek kurumunun o meslek içindeki kaliteyi düzenlediği bir mekanizmadır. EMCC ile akreditasyon 5 yılda bir yenilenmelidir.

Bir Süpervizör Olarak Nasıl Akreditasyon Alabilirim?

Yukarıda belirtildiği gibi, Avrupa Bireysel Süpervizyon Akreditasyonu (European Supervision Individual Accreditation – ESIA) EMCC Global’in bireysel süpervizörler için akreditasyonudur.

ESIA isteyen adaylar için aşağıdaki kriterler geçerlidir:

 • EIA Kıdemli Uygulayıcı (Senior Practitioner) Düzeyinde veya daha yüksek bir seviyede EMCC ile koç/mentor olarak akreditasyona sahip olması.
 • Bir ESQA programının veya eşdeğerinin tamamlanması.
 • Minimum 120 saat süpervizyon uygulaması deneyimi.
 • Aşağıdaki konularda devam eden taahhüdün teyidi
  • Mesleki gelişime devam
  • Süpervizyonun süpervizyonu
  • Yansıtıcı uygulama
 • Etik ve Çeşitlilik beyanlarına uyum
 • Aşağıdakilerin düzenli tutulması
  • Süpervizyon Takip Defteri
  • Mesleki Gelişim Günlüğü
  • Süpervizyon Takip Defterinin süpervizyonu
  • Yansıtıcı Günlük,

Başvuruda bulunmaya hazır olduğunuzda , lütfen EMCC Global Web Sitesini ziyaret edin.

Süpervizyon Yetkinlikleri

EMCC Süpervizyon Yetkinlik Çerçevesi, çevrimiçi kitapçımız www.EMCCbooks.org’dan ücretsiz olarak edinilebilir.

EMCC Global, yetkinlik çerçevelerinin diyalog ve tartışma için yararlı tetikleyiciler olabileceği yaklaşımını benimsiyor; uygulayıcılara, eğitmenlere ve değerlendiricilere değerli referans materyali sağlayabilirler; fikirler için bir kap görevi görürler ve ‘iyi nasıl görünür’ sorusunun cevaplamanıza yardımcı olurlar?’

Aynı zamanda EMCC Global, yetkinlik çerçevelerinin hikayenin sadece bir kısmını anladığını ve kişinin bazı temel niteliklerinin çerçevelerde ve tanımlarda yakalanamayacağını kabul eder..

EMCC Global, yıllar içinde araştırma ve geri bildirimlere dayalı olarak gelişen ve tam sürümü buradan indirilebilen bir süpervizyon çerçevesine sahiptir. Aşağıda açıklandığı gibi sekiz temel yetkinlik içerir:

Taahhüt

1. Süpervizyon Sözleşmesini ve Sürecini Yönetir

Süpervizyonun İşlevleri

2. Gelişimi Kolaylaştırır
3. Destek sağlar
4. Profesyonel Standartları Teşvik Eder

Süpervizörün Kapasitesi

5. Öz Farkındalık
6. İlişki Farkındalığı
7. Sistemik Farkındalık

Gruplarla Çalışma

8. Grup Süpervizyonunu fasilite eder

Bu yetkinlik başlıkları yaklaşık 40 davranış göstergesi ile desteklenmektedir. Her süpervizörün bunların her birini sergilemesi veya bir kontrol listesi olarak ele alması beklenmez. Aksine, farkındalığı teşvik etmek ve anlayışı teşvik etmek için tasarlanmıştır.