Akreditasyon

Sorumlular

Özlem Rodoslu (EIA)
Gamze Acar Bayraktaroğlu (EIA)
Selin Üstüner (EQA & ISMCP)

EIA hem de EQA olarak isimlendirilen EMCC akreditasyonlarının tanıtımı ve ilgili aktarımların üye toplantılarında yapılması

Sertifikasyon sürecinden beklenen yetkinliklere yönelik ‘demo’ videoları oluşturulması

Örnek sertifikasyon dosyalarının hazırlanıp internet üzerinden üyelerimize sunulması

ICF ACC vb. sertifikaların EMCC sertifikalarına dönüşümünün koçlarımız ile paylaşılması

EMCC sertifikalarının mentörlük yönünün tanıtılması

Bu akreditasyonların yurtdışından alınabilmesi amacıyla sürecin net öğrenilmesi ve Türkiye’de süreç ile ilgili birey ve okullara detaylı bilgi verilmesi

Akreditasyonların Türkiye’de ve İngilizce ve takiben Türkçe olması üzerine altyapı çalışmalarının tamamlanması

EMCC ESQA Süpervizyon sertifikasyonunun gelişiminin takip edilmesi, bu yeni altyapının üyelerimiz ile paylaşılması ve önümüzdeki yıllarda EMCC Türkiye olarak bu sertifikasyonun da lokal olarak verilebilmesi

Mesleki Yeterlilikler ve Etik

Sorumlular

Pınar Ersin Kollu
Özlem Balkan
Bülent Balkan

Sevgili Pınar’ın liderliğinde geçtiğimiz dönem yönetim kurulu üyelerimiz Gamze ve Aslı’nın destek verdiği bu çalışma grubumuzu halen devam eden MYK sürecinde daha da aktif olacak şekilde güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Bu sürecin devamında ortaya çıkacak ulusal akreditasyon ve belgelendirme süreçlerinde aktif olarak yer almamız derneğimiz ve üyelerimiz için ayrı bir önem arz etmektedir.

Öte yandan bu çalışma grubu Etik Kurul ve Sicil / Disiplin kurullarının da oluşumu ve çalışma prensiplerinin belirlenmesi konularında da bize liderlik edecekler.

Süpervizyon

Sorumlular

Dilek Yıldırım

Koçlukta süpervizyon yaklaşımı , insanla çalıştığımız için ‘ kim olduğumuz ve nasıl bir diyalog sürdürdüğümüzün’ de sonuçları etkilediğini kabul eder.

Koçlar süpervizyon aldıklarında, yaptığı koçluklar hakkında düşünmek, başarı ve keyfi kutlamak , zorluklar ve kör noktaları daha iyi anlamak, , etik olgunluğu daha da geliştirmek ve daha bir çok paylaşım için güvenilir bir ortamda süpervizörleri ile çalışırlar. EMCC -European Mentoring & Coaching Council, Yönderlik ve Koçluk Derneği, Mentorluk ve Koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi ve başarılı uygulama beklentilerini artırmayı hedefleyen bir kuruluştur ve süpervizyonu EMCC üyeleri için zorunlu tutulmaktadır. Türkiye’de akredite süpervizörler yetiştirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Hali hazırda , ilgili eğitimleri almış ve süpervizyon verebilecek üyelerimiz mevcuttur.

Mentorluk (Kurum içi, Profesyonel, start-up, Sosyal Sorumluluk)

Sorumlular

Demet Uyar

Mentorluk çalışma grubumuz özellikle diğer sivil toplum kuruluşlarının mentorluk programlarına destek vermek, mentorluk konusunda bilgi birikiminin oluşup paylaşılmasını sağlamak ve bu bilincin toplumun değişik kesimlerinde doğru anlaşılıp doğru uygulanmasını temin etmeyi amaçlıyor olacak. Bu çalışma grubunun sorumluluğunu sevgili Demet Uyar üstlenmiş durumda.

Araştırma

Bu çalışma grubu:
Koçluk, mentorluk ve süpervizyon uygulamaları örnekleri ve etki ölçümlemesi araştırmaları yapmayı,
EMCC Global ve diğer EMCC ülkeleri ile ortak araştırmalar yürütmeyi,
“Research Conference” organizasyonlarını sürdürerek koçluk, mentorluk ve süpervizyona ilişkin araştırma sonuçları ve proje çıktılarının paylaşılmasını sağlamayı,
EMCC Global ile EMCC Türkiye arasındaki iletişimi ve etkileşimi güçlendirmeyi,
EMCC Global’de yürütülen uygulamaları, yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeyi ve EMCC Türkiye bünyesinde uygulamayı,
EMCC Türkiye tarafında geliştirilen projelerin ve en iyi uygulama örneklerinin EMCC Global ile paylaşılmasını ve diğer ülkelere örnek teşkil etmesi için gerekli iletişimin yapılmasını amaçlamaktadır.

Etkinlik Yönetimi

Sorumlular

Meltem Şakarcan

Düzenli yaptığımız üye toplantıları (kurumsal başarı hikayelerini dinlediğimiz benchmarking toplantıları, CEO Talks dizimiz gibi… ) ile zaman zaman organize etmeyi planladığımız konferans, panel, seminer, workshop, yuvarlak masa toplantıları gibi değişik etkinliklerin tasarlanması amacı ile oluşturduğumuz bir çalışma grubudur.

K12 Eğitimde Koçluk ve Pozitif Eğitim

Sorumlular

Elgiz Henden
(Aysun Akı Tarhan’ın desteğiyle)

K12 çalışma grubu okullarda koçluk ve mentorluk uygulalamarı yaparak; öğretmenlere koçluk bakış açısını ve koçluk/mentorluk becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ankara Çalışma Grubu

Sorumlular

Tuğçe Balaman

Bu çalışma grubu koçluk, mentorluk ve süpervizyon ile ilgili key note konuşmaları, eğitim ve seminerler, workshoplar ve buluşmalar organize ederek EMCC’nin Ankara’daki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

İzmir Çalışma Grubu – EMCC Ege

Sorumlular

Erciyes Edipoğlu

Bu çalışma grubu koçluk, mentorluk ve süpervizyon ile ilgili key note konuşmaları, eğitim ve seminerler, workshoplar ve buluşmalar organize ederek EMCC’nin İzmir ve Ege bölgesindeki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.